สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทกำลังพล

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

พิธีลงนามถวายพระพรฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี