ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

พิธีลงนามถวายพระพรฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

ประชาชนในพื้นที่มอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปีแรก ปี ๒๕๕๗