คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปีแรก ปี ๒๕๕๗

การฝึกชุดเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย

พิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย

มอบผ้าห่มให้ประชาชนในพื้นที่รอบหน่วย

จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่