แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทกำลังพล

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

พิธีลงนามถวายพระพรฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

ประชาชนในพื้นที่มอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร