โครงการก่อสร้างบูรพาจารย์เจดีย์ หลวงพ่อพุทธ ฐานิโย

ความเป็นมาของการก่อสร้าง บูรพาจารย์เจดีย์ ฯ

พระราชสังวรขาญาณ ( พุธ ฐานิโย ) เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน เป็นพระปฏิบัติทางวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งท่านได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแนวทาง หลวงปูมั่น หลวงปู่เสาร์ และหลวงปู่สิงห์ ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดมา จนนับได้ว่าเป็นพระสุปฏิบัติรูปหนึ่งที่มีศิษย์ยานุศิษย์เคารพบูชามากมาย ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่น ๆ ได้มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เวลา ๐๗๑๕ ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยอายุ ๗๘ ปี ๕๗ พรรษา คณะศิษย์ยานุศิษย์จึงได้มีการประชุม และมติร่วมกันที่จะขอพระราชทานเพลิงศพ และได้มีหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพไปยัง สำนักพระราชวัง ต่อเรื่องดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ที่ผ่านมา ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีศิษย์ยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคและบูชา

อ่านเพิ่มเติม...