กองพลพัฒนาที่ ๒ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน

 กองพลพัฒนาที่ ๒ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

๑. เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

 

Comments ()

คำสั่งเงินเดือนครึ่งปีหลัง ปี ๒๕๕๙

 คำสั่งเงินเดือนครึ่งปีหลัง ปี ๒๕๕๙

๑. เรื่องเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและรับค่าตอบแทนพิเศษ

๒. เรื่องไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

๓. เรื่องงดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

๔. เรื่องเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา

 

Comments ()

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

 เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘๓๐ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชน กองพลพัฒนาที่ ๒ ห้วงวันที่ ๑๕-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลตรี ธัญญา เกียรติสาร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ จุดบริการประชาชน กองพลพัฒนาที่ ๒ บริเวณหน้ากองรักษาการณ์ กองพลพัฒนาที่ ๒

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

คำสั่งเงินเดือนครึ่งปีหลัง ปี ๒๕๖๐

 คำสั่งเงินเดือนครึ่งปีหลัง ปี ๒๕๖๐

๑. เรื่องเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและรับค่าตอบแทนพิเศษ

๒. เรื่องไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

๓. เรื่องงดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

 

Comments ()

คำสั่งเงินเดือนครึ่งปีแรก ๒๕๕๙

 คำสั่งเงินเดือน เมษายน ๒๕๕๙

๑. คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและรับค่าตอบแทนพิเศษ

๒. คำสั่งงดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

 

Comments ()

คำสั่งปฏิบัติงานก่อสร้างถนนในพื้นที่ ๓ จชต.

 คำสั่งปฏิบัติงานก่อสร้างถนนในพื้นที่ ๓ จชต.

๑. คำสั่งปฏิบัติงานก่อสร้างถนนในพื้นที่ ๓ จชต.

 

Comments ()

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒

 พิธีรับ -ส่งหน้าที่ ผบ.พล.พัฒนา ๒ ระหว่าง พล.ต.วิชัย แชจอหอ กับ พล.ต.ชีวิต พินทุวัฒนะ เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๕๗

Comments () อ่านเพิ่มเติม...