จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

 เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ พันเอก ชีวิต พินทุวัฒนะ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล บริเวณจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยกองพลพัฒนาที่ ๒ ร่วมกับเทศบาลตำบลไชยมงคล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชนบริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลไชยมงคล ถนน ๓๐๔ ปักธงชัย - นครราชสีมา

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์

 เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ พลตรี วิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ร่วมพิธีเปิดอาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และมอบถุงยังชีพพระราชทาน

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ

 เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พันเอก ชีวิต พินทุวัฒนะ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตลอดจนนักเรียน และประชาชน ช่วยกันเกี่ยวข้าวในพื้นที่โครงการ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ภาพ : จ.มานพ)

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

วันเศรษฐกิจพอเพียง ๘๖ พรรษามหาราชา

 เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ พันเอก ชีวิต พินทุวัฒนะ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ร่วมพิธี วันเศรษฐกิจพอเพียง ๘๖ พรรษามหาราชา จัดโดยกองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

กองพลพัฒนาที่ ๒ ให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมหน่วย

 เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พลตรี วิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ ๒ เดินทางตรวจเยี่ยมกองพลพัฒนาที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ภาพ : จ.มานพ)

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ พลตรี วิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ และกำลังพล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๖

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พลตรี วิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๖ ทอดถวาย ณ ที่พักสงฆ์ปัญญาวิมุตตาราม ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ภาพ : จ.มานพ)

Comments () อ่านเพิ่มเติม...