บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พันเอก ชีวิต พินทุวัฒนะ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิอุดลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ ห้อง วี-วัน ๒ โรงแรม วี-วัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ภาพ : จ.มานพ)

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ พันเอก ปาฏิหาริย์ โรจนะภิรมย์ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค - บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพิมาย ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา (ภาพ : จ.มานพ)

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย

 เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ พันเอก ปาฏิหาริย์ โรจนะภิรมย์ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ร่วมคณะติดตาม แม่ทัพภาคที่ ๒ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ บ้านดงใหญ่ (ภาพ : จ.มานพ)

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ พันเอก ชีวิต พินทุวัฒนะ ร่วมคณะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ภาพ : จ.มานพ)

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

จัดหางานให้กับพลทหารที่กำลังจะปลดประจำการ

 กองพลพัฒนาที่ ๒ ร่วมกับ บริษัทเอเซีย ซีเคีนวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด (ASM) จัดหางานให้กับพลทหารที่กำลังจะปลดประจำการผลัดที่ ๒/๒๕๕๔ ณ แหล่งสมาคมนายทหารประทวน กรมทหารช่างที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีกำลังพลเข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ นาย

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

วางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช

 เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ พลตรี วิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ศาลาวงกลม ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (ภาพ : จ.มานพ)

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

จัดกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

 กองพลพัฒนาที่ ๒ จัดกำลังพล ๑ ชุด และเครื่องมือช่าง (รถโกยตักแขนยาว จำนวน ๑ คัน) เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยเปิดเส้นทางน้ำบริเวณหน้าหมู่บ้านกฤษฎาการ์เด้น บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประตู ๑ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีพันเอก สาธิต อุ่นกาย รองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ ๒ กำกับดูแลการปฏิบัติ (ภาพ : ส.อ.เอกรินทร์)

Comments () อ่านเพิ่มเติม...