พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

 พลตรี วิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ภาพ : จ.มานพ)

Comments () อ่านเพิ่มเติม...