ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 พลตรีวิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ เป็นประธานในพิธี"ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" บริเวณพื้นที่ปลูกป่าภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพรฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

 เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๕๗ พ.อ.ชีวิต พินทุวัฒนะ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๒เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและการบรรยายธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ อาคารเอนกประสงค์ พล.พัฒนา ๒

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลที่มีความพิการ

 เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พันเอกปาฏิหาริย์ โรจนะภิรมย์ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือบุตรของกำลังพลที่มีความพิการ ณ บ้านพักหมู่บ้านไชยมงคลพัฒนา กองพลพัฒนาที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

ประชาชนในพื้นที่มอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร

 เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พลตรี วิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของจากประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลโพธิ์กลาง และตำบลไชยมงคล เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ณ อาคารกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ พลตรี วิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ร่วมในพิธีสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย โดยพลพัฒนาที่ ๒ จัดกำลังพลเข้าร่วมในพิธีสวนสนามจำนวน ๓ กองพัน ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกชุดเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย

 เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ พันเอกปาฏิหาริย์ โรจนะภิรมย์ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกชุดเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยของ กองร้อยเครื่องมือที่ ๑ กองสนับสนุน กองพลพัฒนาที่ ๒ เพื่อเป็นการฝึกทบทวนการใช้เครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพลพัฒนาที่ ๒

Comments () อ่านเพิ่มเติม...

มอบผ้าห่มให้ประชาชนในพื้นที่รอบหน่วย

 เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ พลตรี วิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ และคณะเดินทางเยี่ยมชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบหน่วย และมอบผ้าห่มให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมรับสภาพอากาศหนาว

Comments () อ่านเพิ่มเติม...