ประชาชนในพื้นที่มอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร

 เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พลตรี วิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของจากประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลโพธิ์กลาง และตำบลไชยมงคล เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ณ อาคารกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

 ชมภาพเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม