ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

 เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘๓๐ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชน กองพลพัฒนาที่ ๒ ห้วงวันที่ ๑๕-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลตรี ธัญญา เกียรติสาร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ จุดบริการประชาชน กองพลพัฒนาที่ ๒ บริเวณหน้ากองรักษาการณ์ กองพลพัฒนาที่ ๒

 

ภาพกิจกรรม