กองพลพัฒนาที่ ๒ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน

 กองพลพัฒนาที่ ๒ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

๑. เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)