ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

 เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘๓๐ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชน กองพลพัฒนาที่ ๒ ห้วงวันที่ ๑๕-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลตรี

อ่านเพิ่มเติม...

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 พลตรีวิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ เป็นประธานในพิธี"ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" บริเวณพื้นที่ปลูกป่าภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพรฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

 เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๕๗ พ.อ.ชีวิต พินทุวัฒนะ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๒เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและการบรรยายธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ อาคารเอนกประสงค์ พล.พัฒนา ๒

อ่านเพิ่มเติม...