พิธีลงนามถวายพระพรฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

 เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๕๗ พ.อ.ชีวิต พินทุวัฒนะ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๒เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและการบรรยายธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ อาคารเอนกประสงค์ พล.พัฒนา ๒

 พิธีลงนามถวายพระพรฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี