ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 พลตรีวิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ เป็นประธานในพิธี"ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" บริเวณพื้นที่ปลูกป่าภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ