คำสั่งเงินเดือนปี ๒๕๕๗ ครึ่งปีหลัง

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

๑. คำสั่งเงินเดือน - เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและรับค่าตอบแทนพิเศษ

๒. คำสั่งเงินเดือน - ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน.pdf

๓. คำสั่งเงินเดือน - ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

๔. คำสั่งเงินเดือน - เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนสูงขึ้น

๕. คำสั่งเงินเดือน - เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

๖. คำสั่งเงินเดือน - เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นและรับค่าตอบแทนพิเศษ

๗. คำสั่งเงินเดือน - ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ